ჩვენს შესახებ

შენი სახლის სააგენტო


ჩვენ შესახებ კომპანია "შენი სახლის სააგენტო" წარმოადგენს განვითარებაზე ორიენტირებულ, მუდმივად მზარდ კომპანიას.
კომპანია _ 2012 წლიდან მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე და ახორცილებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ოპერაციებს.
მთელი ამ ხნის მანძილზე კომპანია არ ღალატობს მის ძირითად პრინციპებს: პროფესიონალიზმს, პასუხისმგებლობას და საქმის ერთგულებას.
კომპანიას გააჩნია საკუთარი სარეკლამო რესურსები: ვებ-გვერდი www.agentebi.ge და www.saagento.com, ასევე Facebook გვერდი და “შენი სახლის სააგენტო”, რომლებიც მუდმივად მუშავდება და ახლდება და რომელთა საშუალებითაც ხდება კომუნიკაციის უზრუნველყოფა მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის.
კომპანია “შენი სახლის სააგენტო”-ს ჯგუფი შედგება მაღალკვალიფიციური, ორი თაობის თანამშრომლებისაგან, რომლებიც მიისწრაფიან ახალი იდეებისა და მუდმივად განვითარებისაკენ.
ესაა შეკრული პროფესიონალთა ჯგუფი, რომელიც უმაღლეს დონეზე ასრულებს ნებისმიერი სირთულის პროექტს და ამოცანას.
“შენი სახლის სააგენტო” ესაა მომხმარებლის ინტერესებზე მომართული კომპანია, რომლის პრიორიტეტია პროფესიონალურ დონეზე მართოს საკუთარი სერვისი, დააკმაყოფილოს კლიენტებისა და პარტნიორების მზარდი მოლოდინი.
ჩვენ ვცდილობთ დავნერგოთ ახალი ტენდენციები და სიახლეები, რაც არა მარტო კომპანიის მომავალ განვითარებას უწყობს ხელს, არამედ ბაზრის მზარდი მოთხოვნების უზრინველყოფაზეა ორიენტირებული.

ნუ დააყოვნებ დაგვიკავშირდით

დამზადებულია ITWEB.GE მიერ